Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

Zorunlu Olan

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM
İZİN BELGESİ

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağında yayınlandığı üzere Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası; motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmeleri ifade etmektedir.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini yetkili motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Motorlu araç sahipleri, yağ değişimini kendilerinin yapması halinde oluşan atık motor yağlarını yetkili motor yağı değişim noktalarına teslim eder. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, yağ değişimi yapan işletmeler belge almak ve çevrimiçi programa kayıt olmak zorundadır.

Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI BELGESİ CEZASI

Yeni düzenlemeye göre motor yağı değişimi hizmeti yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021'e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 yıl geçerliliği bulunan "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları zorunlu olacak.